-> Padėti atrasti vyrų ir moterų fiziologinius bei psichologinius skirtumus.

1. Mokiniai, pažiūrėję idėjų suteikiantį video, grupėse bendrai sutaria, kokius žino vyrų ir moterų psichologinius skirtumus ir nusprendžia, ar jie yra prigimtiniai ar visuomenės primesti. Mokiniai pristato savo grupinį darbą.

2. Mokiniai video pagalba (arba trumpai išdėsčius mokytojui) susipažįsta fiziologiniais vyrų ir moterų skirtumais.

3. Mokiniai video pagalba (arba trumpai išdėsčius mokytojui) susipažįsta psichologiniais vyrų ir moterų skirtumais.

4. Mokiniai reflektuoja savo savijautą ir pamokoje įgytą patirtį, pažymėdami, kas jiems buvo naudinga.

Susiformuokite patys grupes IŠ KETURIŲ asmenų ir atlikite šias 3 užduotis:

1) Kokius esat pastebėje vyrų ir moterų PSICHOLOGINIUS skirtumus?

2) Prie kiekvieno jūsų parašyto skirtumo pridėkite ar šis skirtumas yra visuomenės primestas stereotipai ar yra žmoguje iš prigimties (nuo gimimo)?

3) Savo atsakymus pristatykite. 

PASTABA: visi grupės nariai turi sutikti su atsakymais.

Peržiūrėkite Youtube video “Vyrų ir moterų fiziologiniai skirtumai pagal R. Pagojaus knygą „Meilės pamokos“. 3 min (reikia po to užduoties, kad užtvirtintų)

Peržiūrėkite Youtube video “Vyrų ir moterų PSICHOLOGINIAI skirtumai” 11 min

1. Kaip sekėsi grupinis darbas pamokoje? Su kokiais sunkumais ar smagiais dalykais susidūrėte? (1 taškas)

2. Kuris video išgirstas vyrų ir moterų skirtumas tave nustebino arba buvo tau naujas? (1 taškas)

3. Su kuriais video išvardytai PSICHOLOGINIAIS vyrų ir moterų skirtumais tu sutinki? Pažymėk.

4. Kaip manai, ar ANKSTESNEME KLAUSIME IŠVARDYTI vyrų ir moterų psichologiniai skirtumai yra daugiau visuomenės sukurti ir primesti stereotipai ar mes gimstame su tais skirtumais? Atsakymą ARGUMENTUOK. (2 taškas)

5. Kaip jautiesi po šios pamokos? Iš „jausmų rato“ išrink 3 žodžius ir parašyk.

TEMOS PAGILINIMUI : (FOTO) skirtingai mylime iš žurnalo „Meilė santykiai. Ar sėkmė įmanoma?“

TEMOS PAGILINIMUI 🙁NUORODA) Mark Gungor „Per juokus į geresenę santuoką“ autoriaus VIDEO apie skirtingas vyrų ir moterų smegenis (angliškai 13 min)

TEMOS PAGILINIMUI : John Gray knyga „Vyrai iš Marso, moterys iš Veneros“

TEMOS PAGILINIMUI: Ciklas video laidų, kur žurnalistas daro tyrimą apklausdamas Skandinavijos ir Amerikos mokslininkus dėl lyčių biologinių ir psichologinių skirtumų – AR TAI STEREOTIPAI?

Atsisiuntimui

Įvadinis filmukas

“Vyrų ir moterų fiziologiniai skirtumai”

“Vyrų ir moterų psichologiniai skirtumai”

Skirtingai mylime

Skirtingi vyrų ir moterų smegenys (angl.)

Smegenų plovimas: ar vyrai ir moterys vienodi?

Nuotolinė pamoka su Google Forms

Prieiga per internetą: (Youtube) “Cartoon Differences Between Men and Women Video mp4”
Prieiga per internetą: (Youtube) “Smegenų plovimas (1/7) – Lyčių lygybės paradoksas” ir “Smegenų plovimas: ar vyrai ir moterys vienodi? Dokumentinis filmas”
Prieiga per internetą: (Youtube) “A Tale of Two Brains” (“Per juokus į geresnę santuoką”)
R. Pagojus “Meilės pamokos (kad nemylėtume kaip idiotai), 2017
J. Gray “Vyrai kilę iš Marso, moterys iš Veneros”, 2019
J. Casterman “MEILĖS SANTYKIAI. Ar sėkmė įmanoma? Norintiems mylėti ir būti mylimiems”, 2014
J., S. Eldredge “Žavingoji. Atskleidžiant moters sielos paslaptį”, 2009
J. Eldredge “Laukinis širdyje. Atskleidžiant vyro sielos paslaptį”, 2013