-> Padėti atrasti meilės etapus, kurie dėsningai ištinka kiekvieną santykį.

1. Mokiniai įtvirtina 2 pamokoje įgytas žinias ir analizuodami trumpą video bando atpažinti ar pavaizduota meilė ar tik trumpalaikis įsimylėjimas.

2. Mokiniai video pagalba (arba trumpai išdėsčius mokytojui) susipažįsta meilės etapais, kurie yra siejami su pirmos ir antros pamokų įgytomis žiniomis.

3. Mokiniai įtvirtina video įgytas žinias atlikdami užduotį.

4. Mokiniai perskaito / pažiūri video apie “Himną meilei” (1 Kor 13) ir įsivertina, kiek moka mylėti agape meile.

5. Mokiniai diskusijos pagalba (Klausimas: Ar gyvūnas gali mylėti taip pat, kaip žmogus?) įtvirtina žinias apie meilės rūšis.

6. Mokiniai reflektuoja savo savijautą ir pamokoje įgytą patirtį, pažymėdami, kas jiems buvo naudinga.

7. (Pasirinktinai) Namų darbo pagalba mokiniai įtvirtina žinias apie meilės etapus: nuo sėklos užaugindami augaliuką ir reflektuodami savo patirtį, siejant augaliuko augimo procesą su santykio auginimu.

Įvadas. Kviečiu pradėti pamoką nuo įvadinio video, kuriame pavaizduotas šokis tarp vyro ir moters. Peržiūrėjus šį šokį kviesiu jus kiekvieną sudalyvauti bendrame DISKUSIJŲ LANGE (2 žingsnelis), atsakant į klausimą ar šokyje tarp dviejų žmonių yra pavaizduota meilė ar tik įsimylėjimas. Labai prašau savo nuomonę pagrįsti ARGUMENTAIS (kodėl taip manote, iš kokių ženklų taip sprendžiate) ir galite PADISKUTUOTI bei pagarbiai PASIGINČYTI ! :>

Peržiūrėti 3 min. video ŠOKIS yra Youtube “Thought of You – by Ryan Woodward” 

Diskusija: MEILĖ vs ĮSIMYLĖJIMAS . Ar video šokyje tarp dviejų žmonių pavaizduota meilė ar tik įsimylėjimas? Atsakymą argumentuokite!

Peržiūrėti VIDEO Youtube: „Meilės formulė arba meilė kaip IŠŠŪKIS” (13 min)

Peržiūrėję video MEILĖ tai IŠŠŪKIS atlikite užduotį:

1. Paveikslėliuose simboliškai pavaizduoti santykių etapai. Remdamasis matytu video kiekvienam iš paveikslėlių priskirk jam tinkantį santykių etapą. (sėklos, besipykstanti pora, ėjimas pėstute į žygį poros, didelė obelis su obuoliais- ĮSIMYLĖJIMAS, KRIZĖ, PRISITAIKYMAS, MEILĖ)

2.„Tunelis” anot D. Sonet simbolizuoja tokį santykių etapą, kur pora:  

⦁ išgyveną sunkumų: negali normaliai miegoti, valgyti, dirbti, nes jie galvoji tik apie vienas kitą ir nori būti kuo daugiau kartu;

⦁ mokosi atleisti vienas kitam;

⦁ nebejaučia euforijos jausmo;

⦁ išgyvena AGAPE(pasiaukojimo) meilės rūšį;

⦁ išgyvena santykių krizę;

3.„Ėjimas pėstute per kalnus” anot D. Sonet simbolizuoja tokį santykių etapą, kur pora:  

⦁ žavisi visomis vienas kito savybės;

⦁ jaučia pilve „drugelius“;

 suvokia, kad kiekvienas pats yra atsakingas už savo laimę, nereikalauja iš partnerio, kad padarytų laimingu;

⦁ mato, kad ši draugystė juos asmeniškai praturtina ir daro geresniais žmonėmis (FILIJA meilė);

⦁ mokosi, kaip suderinti skirtingus charakterius ir poreikius;

4. „Lyninis keltas” anot D. Sonet simbolizuoja tokį santykių etapą, kur pora:  

⦁ galvoja apie skyrybas;

⦁ yra ištikta euforinio jausmo;

⦁ idealizuoja partnerį, mato iliuzinį jo paveikslą;

⦁ išgyvena (EROS) troškimą gauti dėmesio, turėti partnerį visą laiką;

⦁ yra tikri draugai (FILIJA meilė);

5. Ką tu manai, apie video aptartus santykių etapus? Parašyk savo nuomonę 🙂 

ARBA parašyk, kokie dar tau klausymai apie meilę ar santykius kyla.

Išgirsk skaitant „HIMNĄ MEILEI“ – tai pats galingiausias visų laikų tekstas apie TIKRĄJĄ MEILĘ (3min)

DISKUSIJŲ LANGAS. Kviečiu išsakyti savo nuomonę ir padiskutuoti klausimu: Ar gyvūnai gali MYLĖTI tokia pačia meile, kaip myli žmogus?

1. MAŽAS PRATIMAS TAU : skaitydamas šį „Himno meilei“ tekstą vietoje žodžio MEILĖ įstatyk savo VARDĄ ir išgirsk kaip tavo vardas dera šiame tekste. (2 taškai)

„MEILĖ kantri, MEILĖ maloninga, ji nepavydi; MEILĖ nesididžiuoja ir neišpuiksta. MEILĖ nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, MEILĖ pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. MEILĖ visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. MEILĖ niekada nesibaigia.“

Koks jausmas ar mintis tau kyla atlikus šį pratimą? Parašyk.

2. Kas tau šioje pamokoje patiko arba nepatiko? Parašyk PATIKO arba NEPATIKO ir atsakymą argumentuok. (1 taškas)

3. Paaiškink, kaip šiuos paveiksliukus (įvaizdžius) galima būtų naudoti kalbant apie santykių etapus.  (sėklos, mažas medelis, didelis medis su vaisiais) Ar tu sutinki su šiais įvaizdžiais? (2 taškai)

4. Ar sutinki, kad TIKRA, VAISINGA MEILĖ yra IŠŠŪKIS, kurį pavyksta pasiekti ne kiekvienai porai? Savo atsakymą argumentuok. (2 taškai)

5. Kaip jautiesi po šios pamokos? Iš „jausmų rato“ išsirink 3 žodžius ir juos parašyk. (1 taškas)

1. Iš SĖKLOS užaugink bet kokį augaliuką iki DAIGELIO (bent 3 cm dydžio), fotografuodamas kiekvieną didesnį pokytį.

2. Tai padaręs atlik REFLEKSIJĄ, atsakydamas į pateiktus klausimus:

a) Kas buvo sunkiausia daiginant augalą? Argumentuok.

b) Ką kitą kart darytum kitaip?

c) Ar galėtum susieti „meilę kaip iššūkį“ ir augalo auginimą. Kodėl? Paaiškink.

d) Kokių sąlygų reikia, kad galima būtų užauginti MEILĘ, kaip „brandų medį duodantį vaisių“?

3. Bent 3 fotografijas ir refleksiją sudėk į Word lapą ir įkelk čia į užduoties vietą.

(Užduotį galima atlikti iki birželio 1 d. Už pilnai atliktą užduotį bus galima gauti NET 10 taškų )

Atsisiuntimui

Įvadinis filmukas

Ar video šokyje pavaizduota meilė ar įsimylėjimas? Savo atsakymą argumentuok.

Filmukas „Meilės formulė arba meilė kaip IŠŠŪKIS“

Užduotis “Santykių etapai”

Paveikslėliuose simboliškai pavaizduoti santykių etapai. Remdamasis matytu video, kiekvienam iš paveikslėlių priskirk jam tinkantį santykių etapą.

Užduotis “Meilės iššūkis”

Remdamasis matytu video atlik užduotį “Meilės iššūkis”.

“Himno meilei” skaitymas

Filmukas “STOP Saying “I Love You”

Nuotolinė pamoka su Google Forms

Prieiga per internetą: (Youtube) “Thought of You – by Ryan Woodward”
Prieiga per internetą: (Youtube) “Biblija Pirmasis laiškas Korintiečiams Himnas Meilei”
Prieiga per internetą: (Youtube) “STOP Saying “I Love You”
R. Pagojus “Meilės pamokos (kad nemylėtume kaip idiotai)”, 2017
D. Sonet “Vykusi pora”, 2006
J. Casterman “MEILĖS SANTYKIAI. Ar sėkmė įmanoma? Norintiems mylėti ir būti mylimiems”, 2014