-> Padėti reflektuoti ir į(si)vertinti lytiškumo ugdymo 8 pamokų kursą.

1. Mokiniai iškelia jiems likusius aktualius klausimus lytiškumo temose, o kiti mokiniai atsako į juos (pabaigoje mokytojo komentaras).

2. Mokiniai reflektuoja pirmąją pamokos užduotį.

3. Mokiniai pakartotinai atlieka pirmosios pamokos testą (“Mitai ir faktai apie santykius”) ir įsivertina, ar padarė pažangą.

4. Mokiniai pakartotinai atlieka antrosios pamokos testą (“Ar nesu įklimpęs įsimylėjimo spąstuose?”) ir įsivertina, ar padarė pažangą.

5. Mokiniai apskritai įvertina tikybos pamokas, naudotus metodus, (ne)aktualias temas.

6. Mokiniai reflektuoja savo savijautą ir visame kurse įgytą patirtį, pažymėdami, kas jiems buvo naudinga.

Per nurodytą laiką kiekvienas mokinys turi galimybę iškelti likusį klausimą apie lytiškumą, meilę, santykius. Ir skatinama bendraklasius atsakyti į tuos klausimus. Pabaigoje mokytoja apibendrina trumpai. Už kiekvieną rimtą klausimą ir argumentuotą rimtą atsakymą mokiniai gauna po tašką.

1. Įvardink kuris KLASIOKŲ užduotas klausimas (bei duotas atsakymas) tau buvo įdomiausias ar užkabino. (Galima įvardinti kelis)

2. Kurią iš praeitų (lytiškumo) temų dar norėtum pagilinti? Norėtum apie tai sužinoti daugiau… (1 taškas)

 • Kas yra (nėra) meilė?
 • Ar čia meilė ar tik įsimylėjimas?
 • Meilės formulė arba meilė kaip IŠŠŪKIS
 • Ar esu gera „dirva” meilės „medžiui“ auginti?
 • Ar vyrai ir moterys yra iš skirtingų planetų?
 • Kaip draugauti, kad nelikčiau sužeistas ir pavartotas IR kito nesužeisčiau ir nepavartočiau?
 • Kodėl verta laukti?
 • Santuokos GALIA ir negalios…
 • Nenorėčiau nieko gilinti, man niekas neįdomu…

3. Kas tau šiandien buvo vertinga pamokoje, ką sužinojai ar supratai? (1 taškas)

4. Bet koks komentaras mokytojai (ARBA likęs neatsakytas klausimas): (1 taškas)

5. Kaip jautiesi po pamokos? Iš „jausmų rato“ išrink 3 tau tinkančius žodžius. (1 taškas)

Dar kartą atlik 1 PAMOKOS  testą „Mitai ir faktai apie santykius – tavo požiūris“ 🙂

Perskaityk frazę ir pažymėk SAVO NUOMONĘ ar tai yra mitas ar faktas (“tiesa”/”netiesa”). Pirmyn! 🙂 (yra ppt)

1 . Žmogus gali būti laimingas be kito žmogaus draugystės.

2. Egzistuoja amžina meilė

3. Savo instinktų suvaldymas kenkia nesveikai.

4. Meilė yra dangiškas jausmas, kuris ištinka žmogų netikėtai.

5. Kuo daugiau draugysčių, tuo daugiau patirties… ir žaizdų…

6. ”Neįmanoma sukurti darnios santuokos, jei pora yra supiršta tėvų ir nemyli vienas kito.’

7. Vyrai ir moterys skiriasi TIK lytiniais organais.

8. Vedybos garantuoja skyrybas.

9. Jei pora bando „pagyventi kartu“, tai yra žingsnis į santuoką/šeimą.

10. Jau nuo vaikystės mes ruošiamės būsimai šeimai/santuokai.

Tavo trumpas komentaras apie 1-os pamokos testą: Kokios mintys ateina atlikus 1-os pamokos testą dar kartą? Gal dar kilo klausimų?

Ar nesu įklimpęs „įsimylėjimo spąstuose“? Prie kiekvieno teiginio pažymėk tiesa/netiesa.

1. „Egzistuoja meilė iš pirmo žvilgsnio“

2. „Meilė gali būti akla (t. y. tu myli, nors nedaug dar žmogų pažįsti)“

3. „Tie, kurie tikrai myli, nesipyks ir nesiginčys“

4. „Normalu, kad draugaujant su vaikinu/mergina atitolstama nuo draugų ir šeimos (juk tai pats svarbiausias mano santykis!)“

5. „Tikra meilė ugdo žmoguje sąžiningumą, kantrumą, tvirtumą, gerumą ir tai matoma santykiuose su šeima, draugais, aplinkiniais. Gerbiate savo partnerio jausmus ir sąžinę. Jis/ji neverčia Jūsų daryti ko nors, kas, Jūsų nuomone yra neteisinga“‘

6. „Geriau susituokti su nemylimu žmogumi, negu visą gyvenimą likti vienam ir atsiskyrusiam“

7. „Jei pora myli vienas kitą, kiekvienas privalo atmesti savas moralines vertybes, kad pasiektų kompromisą, nes svarbiausia, kad kitas būtų patenkintas ir jaustųsi mylimas“

8. „Jei du žmonės nuoširdžiai vienas kitą myli, šis euforijos jausmas nebus laikinas ir tęsis visą gyvenimą“

9. „Trumpa draugystė (6 mėn. ar mažiau) yra geriausia, kadangi egzistuoja kito idealizavimas, noras žinoti kas kitam patinka ar nepatinka, vis dar traukia kito gebėjimai, būdo bruožai, išvaizda ir elgesys“

10. „Paauglių meilė yra tikresnė bei nuoširdesnė, negu vyresnių žmonių, kadangi egzistuoja noras turėti vienas kitą visą laiką“

Atsakymas: Už kiekvieną „tiesa“ gauni po 1 tašką, išskyrus už 5 – nulį taškų. Kuo daugiau turi taškų, tuo labiau esi įklimpęs įsimylėjimo spąstuose. (Visi buvo NETIESA, išskyrus.)

Sveikinu, tu tai sužinojai šiandien!!! Yra žmonių, kurie visą gyvenimą pragyvena ir to nesužino, vėl ir vėl ieško euforiško jausmo ir tobulo partnerio…Skaudina kitus ir patys nusivilia santykiais. Kviečiu nusiimti tuos „akinius“ ir pažiūrėti video apie įsimylėjimo fenomeną, kas tai yra…

Refleksija: Kiek taškų surinkai? Kaip jautiesi sužinojęs testo rezultatus?

Tavo trumpas komentaras apie 2-os pamokos testą: Kokios mintys ateina atlikus 1-os pamokos testą dar kartą? Gal dar kilo klausimų?

Įvertink metų pamokas:

1. Kuris iš ETIKOS/TIKYBOS modulių tau buvo aktualiausias?

 •  Žmogaus orumas (rudenį)
 • Profesinės etikos modulis (rudenį-žiemą)
 • Lytiškumo ugdymo modulis (pavasarį Moodle)

2. Įvertink nuo 1 iki 5, kaip tau patiko testai etikos pamokose?

3. Įvertink nuo 1 iki 5, kaip tau patiko mokytojos kurti video etikos pamokose.

4. Įvertink nuo 1 iki 5, kiek tau buvo vertingi mokytojos parašyti asmeniniai komentarai įvertinant darbus.

5. Įvertink nuo 1 iki 5, kiek tau buvo vertingos pamokos galutinės refleksijos (klausimai, jausmų įsivertinimai, pamokos apibendrinimai…).

6. Įvertink nuo 1 iki 5, kiek sunkios buvo etikos pamokose pateikiamos užduotys.

7. Įvertink nuo 1 iki 5, kiek tau buvo įdomi ir naudinga papildoma medžiaga prie pamokos (TEMOS PAPILDYMUI).

8. Įvertink nuo 1 iki 5, kiek naudinga tau buvo įsivardinti savo jausmus etikos pamokose (naudojant „jausmų ratą“).

9. Įvertink nuo 1 iki 5, kiek tau buvo įdomios ir patrauklios etikos pamokos apskritai.

1. Kaip tau patiko santykis su etikos mokytoja Moodle erdvėje? (1 taškas)

(pvz. trūko gyvo kontakto/patiko asmeninis darbas su mokytojos vedimu/jaučiau mokytojos pastangas ir buvimą šalia nuolat/per daug laisvės ir savarankiškumo…..) 

2. Kas tau patiko etikos pamokose? Įvardink bent kelis etikos pamokų pliusus. (1 taškas)

3. Patarimai mokytojai, ką galima patobulinti etikos pamokose. (1 taškas)

4. Šiandien pamokoje dar kartą atlikai pirmųjų pamokų testus. Ar jauti kokį nors savo vidinį pokytį? Ar šiose pamokose įgytas žinias žadi panaudoti savo gyvenime? Parašyk plačiau.  (2 taškai)

5. Ką dabar manai apie refleksiją (patirties apmąstymą) apskritai? Ar tai naudingas dalykas? Atsakymą argumentuok. (1 taškas)

6. Kaip jautiesi po šios pamokos? Išsirink 3 žodžius iš „jausmų rato“.

Prie kiekvienos tikybos pamokos pabaigoje buvo pridėta papildomų šaltinių “TEMOS PAGILINIMUI”.

1. Išsirink pamoką, kurią norėtum pagilinti ir pasirink vieną jos pabaigoje pateiktą šaltinį “TEMOS PAGILINIMUI”.

2. Įdėmiai peržiūrėk VISĄ tą šaltinį (video ar tekstą).

3. Atlik refleksiją pagal šiuos pateiktus klausimus:

I. Kodėl pasirinkai būtent šį šaltinį? (1 taškas)

II. Ką naujo/vertingo sužinojai jį peržiūrėdamas? (2 taškai)

III. Ką iš šio šaltinio galėtum pritaikyti savo gyvenime? (1 taškas)

IV. Su kuo šiame šaltinyje nesutinki? (1 taškas)

V. Ar rekomenduotum šį visą lytiškumo ugdymo kursą (kurį praėjome per nuotolinį mokymą) savo bendraamžiams? Kodėl taip? Kodėl ne? (1 taškas)

VI. Kaip jautiesi atlikęs šią užduotį? Iš „jausmų rato“ išsirink 3 žodžius. (1 taškas)

4. Atliktą refleksiją įkelk čia (nurodyti kur).

Už pilnai atliktą šią užduotį gali gauti 7 taškus.

Atsisiuntimui

Pirmos pamokos testo kartojimas

Antros pamokos testo kartojimas

Nuotolinė pamoka su Google Forms