Seminarai

"Merginų susitikimų" plakatų / kvietimų pavyzdžiai

seminarai2

Kokie tai seminarai?

 • Kassavaitiniai, atviri visoms naujoms merginoms ir jų draugėms;
 • Trukmė 1.5 val.;
 • Dalyvių skaičius neribojamas;
 • Arbata, užkandžiai;
 • Veda kviestinis lektorius, mokytojas arba pakviesta mokinė dalinasi savo patirtimi (pasidalinimo trukmė iki 20-30 min);
 • Po lektoriaus kalbos merginos suskirstomos į grupeles po 4-5 merginas ir atsakinėja į pateiktus klausimus ir / ar diskutuoja apie girdėtą temą (būtų gerai pasiskirti kelias merginas, kurios pamoderuotų diskusijų grupelę; diskusijų grupelės moderatoriaus funkcija: sudaryti sąlygas, kad visi grupės nariai pasisakytų, neutralizuoja konfliktus, leidžia likti prie savų nuomonių);
 • Temas seminarams rekomenduoju imti iš lytiškumo ugdymui skirtų (“kas yra meilė? “, “ar čia meilė ar tik įsimylėjimas”…);
 • Kuriami ir viešinami plakatai / kvietimai, kad daugiau merginų ateitų į seminarus (fb. grupėje “Merginų susitikimai” galite rasti pavyzdžių).

Moderavimas

 • Moderatorius (mokytojas) pagal seminaro temą pakviečia lektorių 20 minučių temai, pasidalinimui (lektorius gali būti pakviestas iš šalies, galima paprašyti kurios nors merginos pasidalinti savo patirtimi arba mokytojas pasidalina įžvalgomis ta tema).
 • Po lektoriaus kalbos merginos suskirstomos į grupeles po 4-5 merginas. Grupelėms pateikiami keli klausimai iš girdėtos temos. Visos merginos grupelėje dalinasi savo nuomone ir dalyvauja diskusijoje (jei ji kyla). Galima įpareigoti merginas, kurios turi daugiau patirties, pamoderuoti šias grupeles.
 • Diskusijų grupelės moderatoriaus funkcijos:
  • sudaryti sąlygas, kad visi nariai pasisakytų,
  • neutralizuoti konfliktus,
  • leisti dalyvėms likti prie savų nuomonių, tačiau ieškoti ir bendrų taškų.

Temų pasiūlymai

 • Apie meilę vaikinams – > Kas yra meilė? / Santykių etapai / Vyrų ir moterų skirtumai / Kaip draugauti, kad augintume vienas kitą?…
 • Apie meilę sau -> Kaip save pažinti? / Kaip atrasti savo grožį? / Mano kompleksai ir etiketės / Kaip stiprinti meilę sau?
 • Apie santykius -> Draugystė tarp mūsų mergaičių / Prisirišimas prie žmonių / Santykiai su tėvais…
 • Apie bet kurias merginoms aktualias temas -> Stiliaus paieškos / Zero-waste / Asmeniniai iššūkiai / Laiko planavimas / Profesinis savęs atradimas…

Kaip vesti seminarą?

 1. Kuriami ir viešinami plakatai / kvietimai, kad daugiau merginų ateitų į seminarus (internetinėje erdvėje bei mokyklos stenduose). Plakatus sumaketuoti gali padėti to norinčios išmokti mergino;
 2. Moderatorius pristato lektorių;
 3. 20 min. lektorius pasidalina savo mintimis (po to sudaroma galimybė merginų klausimams lektoriui);
 4. Suskirstoma grupelėmis po 4-5 merginas ir apie 20 – 30 min. grupelėse atsakinėjama į moderatoriaus pateiktus kelis klausimus, diskutuojama;
 5. Pabaigoje skiriama laiko apibendrinimui: dalyvės pasidalina po viena mintį ar jausmą, kurį išsineša iš susitikimo.