Atradimai

MOKINIO PAŽINIMAS

Jei mes kalbame jiems neaktualius ar nesuvokiamus dalykus, tai bergždžias mūsų darbas.

MOKINIO IR MOKYTOJO SANTYKIO PASIKEITIMAS

Jau pasikeitė karta ir mokiniai nebegali ilgiau nei 5 minutes klausyti vieno žmogaus...

DORINIO UGDYMO MOKYTOJŲ ATRADIMAI LYTIŠKUMO UGDYME

Mokytojų pasidalintos patirtys apie lytiškumo ugdymą.

atradimai

MOKINIO PAŽINIMAS

Mokytojui labai svarbu pažinti mokinį, kuo jis gyvena, kas jam aktualu. Jei mes kalbame jiems neaktualius ar nesuvokiamus dalykus, tai bergždžias mūsų darbas. Prieš keletą metų patyriau lengvą šoką, kai pamokoje apie lytinius santykius sužinojau, kad keletas 11 klasės mokinių jau gyvena “šeimyninį gyvenimą” be įsipareigojimų. Darbas užklasinėje veikloje “Merginų susitikimai” man padėjo priartėti prie mokinių ir labiau suprasti jų kontekstus. Dabar dažniau paliečiame toksiškų santykių temas, problemas. Labiausiai mokinius pamokose įtraukia nuoširdus santykis, jų klausymasis bei metodai padedantys pažinti save ir kitus. (Agnė Milieškienė)

MOKINIO IR MOKYTOJO SANTYKIO PASIKEITIMAS

Jau pasikeitė karta ir mokiniai nebegali ilgiau nei 5 minutes klausyti vieno žmogaus… Visada reikia “po ranka” turėti paruoštų interaktyvių metodų, kurie padėtų atsiskleisti mokinio iniciatyvai. Keičiasi mokytojo vaidmuo klasėje, mokytojas turėtų aktyviai veikti kuo mažiau, užleisdamas “sceną” mokiniams. Juk mokiniai įsisavina tik tai, ką atranda patys! Leiskime jiems patiems ieškoti. Mokiniai veikia, o mokytojas pasiūlo kryptis, įrankius, padeda reflektuoti įgytą patirtį. (Agnė Milieškienė)

DORINIO UGDYMO MOKYTOJŲ ATRADIMAI LYTIŠKUMO UGDYME

"Supratau, kad lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai yra svarbiausia dalis dorinio ugdymo pamokose" ...

 • „Mokiniams patiko kviestos krikščioniškos šeimos liudijimas“;
 • „Labai dažnai tenka gilintis į sąvokas, nes jaunimas tiesiog nesupranta sąvokų“;
 • „Patariu organizuoti mokiniams pamokas, susitikimus su krikščionimis sutuoktiniais“;
 • „Patiko “Kajc”savanorių susitikimas su moksleiviais“;
 • „Gimnazistams įdomu patiems surasti mokomąją medžiagą ir ja pasidalinti, pravesti pamoką“;
 • „Vedame integruotas pamokas“.
 • „Jaunimas supranta tiesą apie žmogų ir yra jautrus tiesai.“
 • „Prieš pradedant lytiškumo ugdymo temas svarbu skirti laiko žmogaus orumo ir savivertės temoms, kurios padėtų atsatyti paauglio orumą, patvirtinti, kad jis yra vertingas asmuo”;
 • „Mokinių nuostatos keičiasi, kai jie patys ATRANDA TIESĄ, leisti jiems patiems ieškoti, mokyti, kaip atsirinkti šaltinius, mokyti kritiško mąstymo”;
 • „Neprimesti savo nuomonės, kuo ilgiau jos neatskleisti, tik pamokų bloko pabaigoje”;
 • „Užduoti mokiniams tinkamus klausimus ir pateikti jiems visokios medžiagos šaltinių (nepadauginti, nes jie gana mažai geba skaityti linijiškai ir susikaupti)”;
 • „Naudotidiskusijas, kviesti lektorius, susitikti kitokius žmones kitokiose erdvėse”; 
 • „Kai palietėme abortų klausimą („su savo kūnais ką norime, tą darome“), – patariau pasidžiaugti ir padėkoti mamoms, kad jos taip besilaukdamos negalvojo…“
 • „6 klasės mokiniai yra ypač smalsūs lytiškumo ugdymo temoms, ypač savęs pažinimo“;
 • „Reiktų labiau individualizuoti mokymą, kadmokiniai pagal savo poreikį ir laiką galėtų gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus”;
 • „Temų poreikį ir aktualumą reikėtų išsiaiškinti kurso pradžioje, tada galima skirstyti mokinius tam tikrais “fakultetais”, kur jie gilintųsi su tais, kuriems tas aktualu”

 

 • „Nuoširdumas mokytojo darbe – būtina sąlyga mokinių pasitikėjimui ir atvirumui“;
 • „Pastebiu, kai mokytojas nebijo diskutuoti „nepatogiomis“ temomis, mokiniai pasitiki, užduoda rūpimus klausimus”;
 • „Neskubinu mokinių, pradedu nuo pamatinių temų, pvz apie meilę apskritai”;
 • „Būna, kad mokiniai jau būna turėjęskausmingų meilės patirčių, jau įskaudinti, pasireiškia jų gynybinės reakcijos, tada akcentuoju, kad būtina atrasti/išmanyti santykių dėsnius, kad mokėtume kurti saugius ir tvirtus santykius ir skriaudos nepasikartotų”.
 • „Pamokose apie “gender” reikia švelnumo, taktiškumo, užuojautos ir pabrėžti, kad kiekvienas žmogus yra ORUS nepaisant jo veiksmų”;
 • „Yra labai gerias interviu su Eimantu Gudu(homoseksualus katalikas) bernardinuose, Marijos radijuje ir YOUTUBE”;
 • „Remiuosi G. Vaitoškos seminarais, kur jis kalba, kad nėra homoseksualumo geno, kur pasakoja apie atvejį kai pas jo kolegą psichoterapeutą (2 metus)lankėsi homoseksualus vyras dėl asmeninių problemų ir po 2 metų tearpijos apie jo vaikystės patirtis ir savivertę jo orientacija pasikeitė į heteroseksualią”;
 • „Užduodu klausimą, – pažvelkit į homoseksualaus vaikino gyvenimo istoriją, koks buvo jo santykis su tėčiu vaikystėje? (jo nebuvo arba jis buvo šaltas), gali turėti įtakoslytinės tapatybės sutrikimui”;
 • „Kai susidūriau su LGBT liaupsėmispamokoje, kai iš viso buvo nenorima išgirsti kito požiūrio – pasiūliau mąstyti blaiviau, sąmoningiau (su viltimi, jog ateityje susivoks), o akivaizdžiam kai kurių mergaičių priešiškumui esant – paminėjau, jog, nežiūrint visų išsišokimų, jos išliks dukteriškai mylimos, nors ir klystančios. Ir vienoje klasėje pamačiau nustebusias, pasikeitusias akis“.