Apie būrelį

atradimai-burelio

Tikslas

  • Merginų savivertės ir lytiškumo ugdymas.

Uždaviniai

  1. Suburti merginas į konfidencialią, uždarą kassavaitinę savęs pažinimo grupę (-es), kur jos galėtų labiau pažinti ir suprasti save per santykį su kitomis merginomis.
  2. Pakviesti merginas į kassavaitinius seminarus, kur merginos įgytų žinių iš lektorių ir diskusijų būdu įvertintų / įsisąmonintų įgytą informaciją.

Atradimai

  • Ką duoda mokinėms grupės ir seminarai: išgirsta save, (bekalbėdamos supranta savo jausmus ir charakterį),  atranda, kad šios problemos ištinka ir kitus (nebesijaučia vienišos), gauna meilės, priėmimo iš kitų kai kitos jos klausosi (tai stiprina savivertę),  išklauso kitas (jaučiasi galinčios kitai, kažką suteikti, dovanoti), praplečia akiratį, pasaulėžiūrą išgirsdamos kitų žmonių patirtis, ugdo kritinį mąstymą.
  • Būtinai verta įtraukti į būrelio vedimą, paruošimą, reklamą ir kt. dalyvaujančias merginas, taip jos jausis reikalingos ir atliks dalį darbų už jus.
  • Mano merginų iniciatyva gimė 4 dienų vasaros stovykla būrelio veikloje dalyvavusioms merginoms. Merginos sukūrė iniciatyvinę grupę ir organizavo bei vedė stovyklą. Tai buvo tarsi motyvacija daugiau dalyvauti būrelyje bei pakviesti drauges kitąmet.
  • Jei leidiesi į šią savęs pažinimo kelionę kartu su merginomis, gali atrasi naujų savo charakterio pusių bei neįkainojamų pamokų. Mokiniai tikrai ugdo mokytoją, jei ji leidžiasi ugdoma.

Kuo galėčiau padėti norinčioms pabandyti?

1. Pasidalinti metodine medžiaga.
2. Atvykti aš arba viena iš mano merginų į pirmąją jūsų surinktą grupę pasidalinti, ką mums davė “merginų susitikimai”.
3. Pakonsultuoti bet kuriais kilusiais klausimais asmeniškai ar (jei daugiau norinčių būtų) grupelėje.