1 pamoka

-> Padėti giliau surasti, kas yra santuoka ir padėti atpažinti, kokias galias ji turi.

1. Mokiniai diskutuoja, ką reiškia sąvokos: santuoka, vestuvės, vedybos.

2. Mokiniai atskleidžia, kaip jie supranta, kas yra santuoka.

3. Mokiniai video pagalba atranda santuokos galias ir negalias.

4. Mokiniai įtvirtina savo įgytas žinias atlikdami užduotį.

5. Mokiniai video pagalba atranda, kokia yra lytinių santykių prasmė.

6. Mokiniai perskaito santuokos priesaiką, įdėdami į ją savo vardą.

7. Mokiniai reflektuoja savo savijautą ir pamokoje įgytą patirtį, pažymėdami, kas jiems buvo naudinga.


 

Lietuvių kalboje mes turime daug panašių žodžių ir kartais pasimetame tarp jų reikšmių. Klausimas diskusijai: Kuo skiriasi šie žodžiai: santuoka, vestuvės, vedybos? (rašykite savo atsakymus po šiuo klausimus ir reaguokite vieni į kitų komentarus, diskutuokime!)

 

Tavo nuomonė, atsakyk į klausimus:

Kaip tu supranti, kas TAU yra SANTUOKA? (Pažymėk tau tinkančius atsakymus)

 • prieglobstis, „kur mane įvertins ir padarys laimingą“;
 • antkaklis, kuris smaugia;
 • grynas formalumas, „kad kiti matytų“, „nes visi taip daro“;
 • teisė į turtą, „kad turėčiau galią ir būčiau aprūpinta“;
 • virvė, kuria prisirišama, kad jaustumeis saugiau ir laisviau (niekada nežinau, kokie išbandymai ar nelaimės gali ištikti porą);
 • ilgalaikis iššūkis, kur esi pasiryžęs nuolat dirbti, kad pasiektum sėkmę;
 • priesaika,  duota ne kokiai nors institucijai, bet žmogui;
 • lažybos, kur tu statai viską už tą žmogų, pasirinki jį visam gyvenimui, kad ir kas atsitiktų;
 • atspirties taškas, pradžia, žygis (o ne pabaiga) ;

 

PERŽIŪRĖK VIDEO „Santuokos galia ir negalios“ (10 min) https://www.youtube.com/watch?v=HXdm8IeWtkA&feature=youtu.be

ATSAKYK į klausimus pagal VIDEO apie santuoką:

1. Kokie santuokos tvarumą apsunkinatys veiksniai buvo paminėti video, t.y. kodėl santuokos išyra?

 • nes žmonės perdaug stipriai myli vienas kitą (myli manija meile);
 • nes žmonės nepažįsta savęs ir neturi sveikatos bei reikalingų dorybių santuokai (kantrybės, valios, nuolankumo…);
 • nes žmonės netiki santykių dėsniais ir jų nežino;
 • nes žmonės yra vienas kitam neištikimi;
 • nes žmonės įsimylėjimą maišo su meile;
 • nes tiki, kad Dievas apsaugos santuoką sudarytą bažnyčioje, bet neįdeda pastangų nuolat stengtis dėl santykio ir nekviečia Dievo į savo santuoką ir šeimą;
 • nes nežino vyrų ir moterų skirtumų ir tikisi iš sutuoktinio to, ko jis negali duoti;
 • nes tardami santuokinę priesaiką jie ją savaip interpretuoja ir sau visai kitas mintis apie tą priesaiką turi;

2. Pažymėk, kurie iš santuokos pliusų buvo įvardinti video:

 • santuokoje gyvenantys žmonės yra sveikesni ir ilgiau gyvena;
 • darni santuoka yra geriausia vieta auginti vaikams;
 • santuoka duoda laiko tikrai meilei užauginti;
 • santuoka užpildo mūsų prigimtinį troškimą, kad mus pasirinktų ir mums įsipareigotų visam gyvenimui;
 • santuoka bažnyčioje rodo tikrą žmonių apsisprendimą visam gyvenimui, todėl ji yra tvirtesnė;(iš dalies)

3. Ar sutinki su mintimi, kad SANTUOKĄ galime prilyginti TVORELEI, kuria aptverime mūsų MEILĖS MEDĮ? Paaiškink, kodėl.

 

PAŽIŪRĖK VIDEO „Lytinių santykių prasmė“ (8 min) https://www.youtube.com/watch?v=W9lqvlvlzbY

 

Perskaityk SANTUOKOS PRIESAIKĄ https://www.canva.com/design/DAD84RPSlRw/ApzDIlBa_oJbCi9fOYj8xQ/view?utm_content=DAD84RPSlRw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

1. Kaip jautiesi perskaitęs SANTUOKOS PRIESAIKĄ? Ar įsivaizduoji save tariant šiuos žodžius?Išsirink 3 žodžius iš “jausmų rato”. (1 taškas)

2. Kaip manai, ar turėtum sveikatos, jėgų ir reikalingą pasaulėžiūrą išpildyti šią priesaiką savo mylimam žmogui? Ar jau dabar esi „gera dirva“ meilės medžiui auginti? Jei ne, ką norėtum ugdyti savyje? (1 taškas)

3. Įvardink bent 2 santuokos GALIAS (2 dalykai, ką gali duoti santuoka meilės santykiui). (1 taškas)

4. Ką reiškia lytinis aktas kaip kūno kalbos gestas? (1 taškas)

5. Paaiškink, kodėl skaistumas/tyrumas NĖRA LYGU skaistybė/nelatybė. Kas apima skaistumą?Kaip jis gali padėti ruoštis SANTUOKAI? (2 taškai)

6. Ką dabar po pamokos galvoji apie santuoką? (jos galias ir negalias) Ar tu norėtum kurti šeimą santuokos pagrindu? (1 taškas)

 

(PDF)  Ištrauka iš R. Pagojaus knygos apie SUSIVALDYMĄ

(NUORODA) L. IR R. SIDRIAI. KAD SANTUOKA BŪTŲ LAIMINGA – video (13 min) https://www.bernardinai.lt/2013-10-23-l-ir-r-sidriai-kad-santuoka-butu-laiminga/

(NUORODA)  laida AŠ IKONA apie santuoką